Domov

Društvo Kraken si prizadeva za uveljavljanje in promocijo kratkega filma kot samostojne filmske forme.

V okviru društva organiziramo filmske večere, lasten festival kratkega filma ter sodelujemo pri pripravi in izvedbi drugih festivalov ter raznih ostalih filmskih dogodkov. Med naše cilje spada vzpostavitev rednega programa za prikazovanje kratkega filma v kinematografih ter izobraževanje zainteresirane javnosti o posebnostih te raznolike filmske forme.

Aktivno sodelujemo s filmskimi avtorji, teoretiki, producenti in distributerji kratkega filma, tako pri nas kot v tujini ter si prizadevamo, da bi skupaj zagotovili večjo prepoznavnosti slednjega v našem prostoru in širše.

FeKK by Kraken